Pogoji uporabe spletne strani - #simplyfans by Gorenje

Pogoji uporabe spletne strani

Pravno obvestilo

Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljevanju Gorenje) je na podlagi določb veljavne zakonodaje nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsemi na tej spletni strani objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki) oz. ima pravico do njihove uporabe. Brez pisnega dovoljenja Gorenja, je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na tej spletni strani se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so registrirane blagovne znamke Gorenja ali pa ima Gorenje pravico do njihove uporabe.

Uporabniki te spletne strani, ki na tej spletni strani objavijo ali na kakršenkoli način na to spletno stran naložijo ali vnesejo kakršnokoli intelektualno stvaritev, ki bi lahko predstavljala avtorsko delo oz. stvaritev, ki bi lahko bila predmet zaščite po avtorskem pravu, s takšno objavo, nalaganjem ali vnosom prenesejo na Gorenje vse avtorske ali sorodne pravice na takšni stvaritvi v najširšem možnem obsegu, kot ga omogoča veljavna zakonodaja.

Niti Gorenje, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nemožnosti uporabe te spletne strani in/ali informacij na tej spletni strani ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Gorenje si bo z vzdrževanjem vsebin spletne strani prizadevalo za pravilnost in ažurnost podatkov objavljenih na spletni strani, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost. Vsi uporabniki uporabljajo vso vsebino objavljeno na tej spletni strani na lastno odgovornost. Gorenje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino te spletne strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. 

Spletne strani Gorenja vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani (linki). Narava svetovnega spleta in spletnih strani Gorenja onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo povezave s teh spletnih strani. Zaradi navedenega Gorenje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko teh povezav.

To pravno obvestilo lahko Gorenje kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spletnih strani, spremljate na teh straneh. Z uporabo teh spletnih strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba spletnih strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana.